Registrering til webinar om ny konjugert pneumokokkvaksine 

Pneumokokksykdom - en utfordring sammen med influensa og covid-19?

 

Registrering: 

Påmelding til webinar

 

Mer informasjon: 

James D. Chalmers
Professor of Respiratory Research, University of Dundee, Scotland

Tor Molden
Medical Lead, Vaksiner i Pfizer Norge


Kl. 18.00: ”Pneumonia in the COVID-19 era”
v/ Professor James D. Chalmers, University of Dundee, Skottland
- What is pneumococcal disease?
- The epidemiology of pneumococcal disease before and during the
covid-period
- Challenges with flu, covid-19 and pneumococcal disease together
- Co-infection of flu and pneumonia

Kl. 18.30: Ny konjugert pneukmokokkvaksine, Apexxnar
v/ Tor Molden, Medical Lead, Vaksiner i Pfizer Norge
- Epidemiologi
- Kliniske data

Kl. 18.55: Q & A

Møtet vil gjennomføres digitalt torsdag 22. september kl. 18:00. Lenke til webinaret vil bli tilsendt på mail og/eller sms etter at du har registrert deg.

Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis i møtet.

Logg på i god tid før møtet slik at du vet at bilde og lyd fungerer. Bytt eventuelt device til mobil eller iPad dersom PC ikke fungerer.

COMIRNATY sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: COMIRNATY er indisert for aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos personer ≥12 år. Comirnaty 10 µg/dose: Aktiv immunisering til forebygging av covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2-virus hos barn 5-11 år. Begge styrker brukes i samsvar med offisielle anbefalinger. Bivirkninger: De hyppigste bivirkningene var smerter og hevelse på injeksjonsstedet, fatigue, hodepine, feber, frysninger, myalgi og artralgi. Bivirkningene var vanligvis av mild eller moderat intensitet og forsvant i løpet av noen få dager etter vaksinering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Generelle anbefalinger: Tilfeller av anafylaksi har vært rapportert. Egnet medisinsk behandling og overvåking skal alltid være tilgjengelig i tilfelle en anafylaktisk reaksjon forekommer etter vaksinering. Det er økt risiko for myokarditt og perikarditt etter vaksinering. Kan oppstå få dager etter vaksinering, og forekommer primært innen 14 dager, oftere etter 2. dose og oftere hos gutter og yngre menn. Som med andre intramuskulære injeksjoner, skal vaksinen gis med forsiktighet til personer som får antikoagulantia eller de med trombocytopeni eller andre koagulasjonsforstyrrelser. Effekt og sikkerhet er ikke evaluert hos immunkompromitterte, inkl. immunsuppressivbehandlede, og effekten kan være lavere hos disse personer. Interaksjoner: Ingen interaksjonsstudier har blitt utført. Samtidig administrasjon av COMIRNATY med andre vaksiner er ikke undersøkt. Utlevering: Utleveres fra Folkehelseinstituttet til utvalgte vaksinasjonssteder. Forskrivning: Reseptgruppe C
 

APEXXNAR sikkerhetsinformasjon
Indikasjoner: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år. Skal brukes i samsvar med offentlige anbefalinger. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene eller overfor difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Apexxnar skal ikke injiseres intravaskulært. Som med alle injiserbare vaksiner, skal egnet medisinsk behandling og overvåkning alltid være tilgjengelig i tilfelle det oppstår en sjelden anafylaktisk reaksjon etter administrering av vaksinen. Vaksinen må administreres med forsiktighet hos personer med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, fordi blødning kan oppstå etter intramuskulær dministrering. Interaksjoner: Ingen nteraksjonsstudier har blitt utført. Forskjellige injiserbare vaksiner skal alltid gis på ulike injeksjonssteder. Bivirkninger: Svært vanlige: hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, fatigue og smerte/ømhet på injeksjonsstedet. Vanlig: feber, hevelse på injeksjonsstedet, erytem på vaksinasjonsstedet. Pris: 1 stk 997,20 kr, suspensjon i ferdigfylt sprøyte uten kanyle. Forskrivning: Reseptgruppe C.

 

 

Kontakt: 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt: [email protected] 
 

PP-PNR-NOR-0030