Anemi

Anemi er en tilstand hvor antallet røde blodceller eller mengden hemoglobin i blodet er for lav til å vedlikeholde kroppens funksjoner.

Hva består blod av?

Blod består av plasma og celler som beveger seg gjennom vener og arterier i kroppen. Blod inneholder tre typer blodceller, som hver har sin spesifikke form og oppgave. Mangel på en type blodcelle kan føre til sykdom.  

Røde blodceller

Røde blodceller er den vanligste typen blodceller og utgjør 40-50% av blodvolumet i kroppen. Røde blodceller inneholder et protein som kalles hemoglobin (forkortes Hb). Mengden hemoglobin kalles ofte for blodprosenten. Hemoglobin gjør at cellene kan frakte oksygen fra lungene og ut i kroppens vev. De røde blodcellene frakter avfalsstoffet karbondioksid fra kroppsvevet tilbake til lungene hvor det pustes ut. Dersom mengden røde blodceller er lav, er det mindre hemoglobin i blodet, og dermed mindre oksygen som når ut til cellene.

Det tar kroppen omtrent 7 dager å produsere nye røde blodceller. Produksjonen av røde blodceller kalles erytropoiese og skjer i beinmargen. Ferdige røde blodceller lever i ca. 120 dager i blodbanen.

For å diagnostisere anemi tas det blodprøver for å analysere blant annet:

 • Antall røde blodceller
 • Total mengde hemoglobin i blodet
 • Antall hvite blodceller
 • Antall blodplater

Ofte måles også hematokrit. Hematokrit sier hvor stor prosent av blodet som består av røde blodceller. I tillegg tas det ofte andre blodprøver og blodet undersøkes i mikroskop. Legen vil i tillegg se på pasientens  sykehistorie og gjøre undersøkelser for å finne ut hva som er årsaken til anemien.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer anemi på følgende måte:

 • Hb lavere enn 13,0 g/dL hos menn eldre enn 15 år og kvinner etter overgangsalderen
 • Hb lavere enn 12,0 g/dL hos kvinner i fertil alder over 15 år
 • Hb lavere enn 11,0 g/dL hos gravide kvinner

I tillegg skilles det mellom grader av anemi:

 • Alvorlig anemi defineres som hemoglobin mindre enn 8 g/dL
 • Moderat anemi defineres som hemoglobin 8-10 g/dL
 • Lett anemi defineres som hemoglobin mellom 10 og den nedre grensen for hemoglobin (disse grensene er forskjellige for menn, kvinner, barn og gravide)
   
Referanse:

https://nhi.no/sykdommer/blod/anemier/anemi/ (Lest  21.11.19)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0857