Antibiotikaresistens er et stort problem globalt

Hva kan hver enkelt av oss gjøre i hverdagen for å hindre smitte av infeksjoner?

 

PP-GIP-NOR-0521