Hva er antibiotikaresistens (AMR)

Antibiotikaresistens (AMR) oppstår når mikroorganismer som forårsaker infeksjoner blir motstandsdyktige (resistente) mot behandling som normalt vil utrydde dem. Bakteriene kan leve videre, formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.

Vi skiller mellom to ulike typer resistens, naturlig resistens og ervervet resistens.

  • Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika
  • Ervervet resistens vil si at det kan oppstå mutasjoner i bakterienes arvestoff, som gjør dem immune mot antibiotikabehandling

 Multiresistente bakterier er bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika.1

Aktuelle tema:

Pfizer jobber i front i kampen mot å overvinne antibiotikaresistens (AMR)

Antibiotikaresistens: Hva er dagens situasjon?

Antibiotikaresistens forblir en alvorlig trussel mot folkehelsen, med en multiresistens som øker på verdensbasis. I USA og Europa alene, er det anslått av infeksjoner med antibiotikaresistente mikrober forårsaker minst 50.000 dødsfall per år, mens hundretusener dør i andre deler av verden. Uavhengige studier anslår at i 2050 vil 10 millioner mennesker kunne dø av infeksjoner med antibiotikaresistente mikrober hvert år, noe som ville være mer enn kreft og diabetes tilsammen (2019).2

 

Lær mer om antibiotikaresistens:

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/om-antibiotikaresistens/, lest 15.11.2019
2. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations, The Review on Antimicrobial Resistance, 2014

 

 

PP-HOS-NOR-0010