En fremtid uten effektiv antibiotika?

Antibiotika er en gruppe legemidler som i dag er helt essensielle i mange forskjellige situasjoner. Kuttet i fingeren som ble betent, en lungebetennelse som ble farlig og helingen etter operasjonen av blindtarmen – alle ble reddet av en enkel antibiotikabehandling som tok knekken på bakteriene.

Men over tid har noen bakterier blitt motstandsdyktige overfor antibiotika. Antibiotikaresistente bakterier er i dag et betydelig problem mange steder i verden, og i Norge opplever vi også oftere at resistente bakterier oppdages på sykehusene. For de fleste pasienter kan andre typer antibiotika og annen behandling allikevel redde livet, mens infeksjonen i noen tilfeller kan bli dødelig.5

Ledende på antibiotika

Pfizer er globalt det største legemiddelselskapet innen antibiotika. Både legemiddelmyndigheter og legemiddelselskap vurderer modeller for hvordan man kan utvikle og forvalte antibiotika på best mulig måte for å bidra til å holde resistensnivået lavt.  

 

  Se film hva Pfizer gjør og hva du selv kan gjøre i din hverdag for å redusere antibiotikaresistens.

  Kvalitet i alle ledd

  Så er det ikke slik at et beredskapslager med antibiotika er løsningen på hele resistensproblematikken. Som en stor produsent av antibiotika, har Pfizer en rekke krav til sin egen produksjon. Alle produksjonsrutiner gjennomgås for å redusere utslipp av antibiotika. Det settes også opp rutiner for åpenhet og innsyn slik at disse prosessene kan dokumenteres for omverdenen.  

  Antibiotikaresistens er allerede et stort globalt problem, og vår egen helseminister Bent Høie er blant dem som har tatt til orde for en kraftigere innsats for å unngå at vi får en fremtid uten effektive antibiotika. Kampen mot antibiotikaresistens handler både om å utvikle nye og effektive antibiotika, og riktig bruk av de eksisterende legemidlene. Fabrikkene må produsere antibiotika på en god måte,  bruk av antibiotika i landbruket må reduseres, og vi mennesker må bruke antibiotika mindra antibiotika og kun når det trengs.6  

   

  Lær mer om antibiotikaresistens: 

  Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

  PP-HOS-NOR-0010