Hvorfor er riktig antibiotikabehandling viktig?

Valg av passende første antibiotikabehandling (dvs. å få antibiotikabehandlingen rett første gang) er viktig for pasienter på sykehus med alvorlige infeksjoner. Feil antibiotikabruk og overforbruk er de viktigste faktorene for utvikling av antibiotikaresistente bakterier.

Faktorer som bidrar til uheldig antibiotikabruk inkluderer:4

  • Unødvendig forskrivning av antibiotika
  • Spektrum av antibiotikabehandling er for smal eller for bred
  • Feil dose eller varighet av antibiotikabehandling
  • Manglende gjennomgang av antibiotikabehandling når mikrobiologiske data* blir tilgjengelig
  • Antibiotisk profylakse
  • Hyppig empirisk antibiotikabruk
  • Polymikrobiell behandling

* identifisering av bakteriekultur og følsomhetstesting

 

Optimal antibiotikabehandling betyr:
korrekt antibiotika, til rett tid, i korrekt dose og anbefalt behandlingslengde

 


Ordforklaring: 

Smalspektret antibiotika: virker på få typer bakterier
Bredspektret antibiotika: virker på mange typer bakterier
Profylakse: forebyggende bruk, for å unngå sykdom
Empirisk antibiotikabruk: bruk av antibiotika før man vet hvilke bakterier som gir en infeksjon, og dermed om antibiotikaen virker mot de aktuelle bakteriene
 
 
 

 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-HOS-NOR-0010