Om antibiotikaresistens (AMR)

Verdens helseorganisasjon (WHO) karakteriserer antibiotikaresistens som en av de største truslene mot global helse.

Antibiotikaresistens forekommer i alle aldersgrupper globalt og truer muligheten til å behandle alvorlige infeksjoner med standard medisinsk behandling.

Gram-negative bakterier, som er årsaken til mange infeksjoner, har blitt stadig mer resistente overfor mange tilgjengelige antibiotikabehandlinger. Disse infeksjonene er forbundet med økt pasientdødelighet og økte helsekostnader. Årlig forekommer omtrent 700 000 dødsfall globalt grunnet antibiotikaresistens.3

Pfizer sitt engasjement for å bekjempe antibiotikaresistens

Pfizer er i dag en global leverandør av antibiotika. Pfizer tar den alvorlige helsemessige trusselen som er forbundet med antimikrobiell resistens (AMR) på alvor, og har tatt betydelig ansvar for å løse dette problemet. I 2016 signerte Pfizer på erklæringen om bekjempelse av AMR. Dette er et globalt initiativ utarbeidet og signert av mer enn 100 selskaper og 13 interesseorganisasjoner, for å oppfordre til samarbeid mellom industri og regjeringer for å løse problemet med AMR. Som følge av AMR-erklæringen, legger Pfizer og 13 industripartnere frem "Industriens veikart for å bekjempe AMR", en omfattende handlingsplan som beskriver fire bindende tiltak som vi forplikter oss til å levere innen 2020.

 

Les mer om Pfizers forpliktelse tiil AMR

Før i tiden kunne vi dø av lungebetennelse og selv små operasjoner var farlige. Antibiotika endret det, men resistente bakterier truer nå med å sende oss tilbake til fortiden.

Se video, den bakterielle renessanse. 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-HOS-NOR-0010