Årsaker til impotens/erektil dysfunksjon

Impotens er ofte sammensatt av både psykogene og organiske faktorer.

Psykogene

  • Depresjon
  • Stress
  • Prestasjonsangt
  • Prematur ejakulasjon

Organiske

  • Fysisk eller medisinsk utløsende
  • Tegn til kardiovaskulær- eller endokrin sykdom


Alder

Alder i seg selv skal ikke medføre ereksjonssvikt, men med stigende alder øker risikoen for sykdommer som kan være underliggende årsak til ereksjonsproblemer. Behandling av sykdommer med medikamenter eller kirurgiske inngrep kan i seg selv medføre impotens.

Det er allikevel noen normale aldersforandringer som oppstår hos de fleste menn som kan ha innflytelse på ereksjonsfunksjonen, uten at det betyr at man har en underliggende sykdom. De fleste menn erfarer med alderen at det er noe mer som må til enn tidligere for å få en ereksjon. Mens man i ungdommen erfarte spontane ereksjoner bare grunnet en seksuell tanke, fantasi eller et annet sanseinntrykk må det mer direkte stimuli av penis til for at man som eldre skal få en ereksjon. For noen kan dette være frustrerende og medføre usikkerhet til og med for deres partner, men dette er helt normalt.

En annen erfaring mange eldre får er at den tiden som må gå fra en utløsning og til man har mulighet til å få en ny ereksjon og utløsning, den såkalte refraktærperioden, øker med årene. For noen øker refraktærperioden markant. Enkelte kan fortelle at det må gå nesten en uke før de fungerer normalt igjen.

Også for eldre er sinnsstemning viktig for den seksuelle funksjonen. Tretthet, frustrasjon, depresjon og stress har som kjent innvirkning på lyst og evne.

Alkohol

At alkoholmisbruk påvirker sexlivet er velkjent. Alkoholmisbrukere har ofte relasjonsproblemer til sine partnere, noe som i seg selv kan påvirke det seksuelle samspillet og lede til nedsatt ereksjonsevne. Alkoholmisbruk medfører også organskader, spesielt leverskade. Dette medfører blant annet endringer i kroppens hormonbalanse. Dette reduserer ereksjonsevnen ytterligere. Lett alkoholpåvirkning kan iblant øke lysten. Alkohol i små mengder kan ha en beroligende effekt på menn med prestasjonsangst og av den grunn hjelpe litt, men allerede ved moderat beruselse avtar ereksjonsevnen, og er man kraftig beruset vil mange erfare total ereksjonsvikt.

Diabetes

De fleste diabetikere er godt informert om hvordan de skal forholde seg til sin sykdom. De har lært å spise en riktig sammensatt kost, mosjonere regelmessig og er nøye med å ta sine medisiner som foreskrevet. Men mange vet nok ikke at erektil dysfunksjon er utbredt blant diabetikere. Omtrent halvparten av menn med diabetes har noen grad av nedsatt ereksjonsevne. Hos menn med diabetes antas mellom 30% og 50% å ha ereksjonsproblemer.

Ereksjonssvikt kan ramme menn med både diabetes type 1 og diabetes type 2. Årsaken til ereksjonssvikt hos personer med diabetes kan være diabetisk nerveskade (nevropati), og dårlig blodforsyning til penis på grunn av trange blodårer (åreforkalkning/arteriosklerose). Enkelte medisiner, for eksempel  medisiner  som brukes ved blodtrykksbehandling eller ved høyt kolesterol, kan også gi ereksjonssvikt. Det er viktig å snakke med legen for å få riktig diagnose og rett behandling. 

Hjerte- og karsykdommer

De fleste som har en kjent hjerte-/karsykdom er som regel godt informert om sin sykdom og hvordan de best mulig skal forholde seg til den. Alle er derimot ikke klar over at hjerte-/karsykdommer i seg selv og behandling av disse kan medføre impotens.

Høyt kolesterol og/eller høyt blodtrykk kan føre til ereksjonsproblemer. Problemene skyldes ofte åreforkalkning som øker med alderen. Ved åreforkalkning blir arterieveggen stivere, tykkere og mindre elastisk. Dette medfører at arteriene tettes gradvis igjen slik at mindre blod kan transporteres gjennom. Dette skjer også i de blodkarene som skal forsyne svamplegemene i penis med blod.

Noen legemidler som bruker ved behandling av hjerte-/karsykdommer kan i seg selv føre til impotens. Å bytte legemiddel kan hjelpe, men et slikt bytte skal alltid gjøres av en lege.

Røyking

Menn som røyker er mer disponert for ereksjonssvikt enn ikke-røykere. Nikotin gir sammentrekning av blodkarene og fører til dårligere blodstrøm inn i svamplegemet i penis. 
 
 
Referanser:

www.legemiddelhandboka.no, T13.3.1 Erektil dysfunksjon (14.11.2019)
Norsk elektronisk legehåndbok, Erektil dysfunksjon (14.11.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0860