Hva er atrieflimmer? (hjerteflimmer)

Atrieflimmer, også ofte kalt hjerteflimmer, er en hjertesykdom som gjør at forkamrene i hjertet slår uregelmessig og raskere. Det er et vanlig hjerteproblem og så mange som 12 % over 75 år har diagnosen, og forekomsten øker med alder.1-2 I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.3

Hva skjer normalt i hjertet?

I et friskt hjerte er hjerteslagene (pulsen) regelmessig. Sammentrekningene i hjertet styres av elektriske impulser fra sinusknuten (cellene som styrer hjerterytmen). I ro pumpes omlag 5 liter blod i minuttet gjennom hjertet og ut i kroppen og lungene.

Hva skjer i hjerte ved atrieflimmer?

Ved atrieflimmer fungerer ikke cellene som styrer hjerterytmen som de skal. Hjerteforkamrene (atriene) trekker seg både uregelmessig og raskere sammen enn vanlig. De ujevne sammentrekningene i atriene gjør at hovedkamrene (ventrikkelen) fylles dårligere og mindre blod pumpes ut i kroppen per hjerteslag.

 

Bildet illustrerer hjerte med normal sinusrytme (venstre) og hjerte med atrieflimmer (høyre).

Ulike typer atrieflimmer (hjerteflimmer)

Det er tre ulike typer atrieflimmer: Anfallsvis som går over av seg selv uten noen form for tiltak/behandling, anfallsvise som krever tiltak/behandling for å gå over og den den tredje formen som er kronisk atrieflimmer.

Mange lever med udiagnostisert atrieflimmer

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert,4 og det anslås at så mange som ca. 40 - 50 000 er udiagnostiserte, det vil si at atrieflimmeret er ikke oppdaget.5,6,7 Les mer om hvorfor atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag.

 

Film om atrieflimmer

Professor i kardiologi om atreiflimmer

 • Hva er atrieflimmer
 • Hva er konsekvensene av atrieflimmer
 • Hvor vanlig er atrieflimmer i Norge
 • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer
Se film

Mer om atrieflimmer:

 

Referanser:
 1. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
 2. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no  (lastet 08.10.2019)
 3. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53
 4. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
 5. Björck S, Palaszewski B, Friberg L et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103-8
 6. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 7. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0395