Symptomer på atrieflimmer (hjerteflimmer)

Symptomene på atrieflimmer (hjerteflimmer) kan være episodevis eller vedvarende, men noen opplever ingen symptomer.

Typiske symptomer en kan oppleve ved atrieflimmer:

 •  Ujevn puls, ekstraslag
 •  Hjertebank
 •  Brystsmerter
 •  Pustevansker
 •  Svimmelhet
 •  Utmattelse

Oftest er slike symptomer ikke tegn på atrieflimmer, men for sikkerhets skyld, snakk med legen din om hjertet ditt.

Atrieflimmer øker risikoen for å rammes av hjerneslag

Cirka ett av fire hjernelag skyldes atrieflimmer.1 Pasienter med atrieflimmer har fem ganger større risiko for å få hjerneslag enn de som ikke har atrieflimmer.2

Mange med atrieflimmer er ikke diagnostisert

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert,3 og det anslås at så mange som 40 - 50 000 er udiagnostiserte,4,5,6 det vil si at man har atrieflimmer, men den er ikke oppdaget.

Atrieflimmer er et vanlig hjerteproblem, så mange som 12 % over 75 år rammes,7,8 og forekomsten øker med alder. I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.9

 

Referanser:
 1.  Norsk legehåndbok. Hjerneslag og TIA. www.legehandboka.no (lastet 08.10.2019)
 2.  Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial Fibrillation as an Independent Risk Factor for Stroke: The Framingham Study. Stroke 1991;22:983–988
 3. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
 4. Björck S1, Palaszewski B, Friberg L, et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103
 5. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 6. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08
 7. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
 8. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 08.10.2019)
 9. Heeringa J, van der Kuip DA, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0622