Symptomer på atrieflimmer (hjerteflimmer)

Symptomene på atrieflimmer (hjerteflimmer) kan være episodevis eller vedvarende, men noen opplever ingen symptomer.

Typiske symptomer en kan oppleve ved atrieflimmer:

 •  Ujevn puls, ekstraslag
 •  Hjertebank
 •  Brystsmerter
 •  Pustevansker
 •  Svimmelhet
 •  Utmattelse

Oftest er slike symptomer ikke tegn på atrieflimmer, men for sikkerhets skyld, snakk med legen din om hjertet ditt.

Atrieflimmer øker risikoen for å rammes av hjerneslag

Cirka ett av fire hjernelag skyldes atrieflimmer.1 Pasienter med atrieflimmer har fem ganger større risiko for å få hjerneslag enn de som ikke har atrieflimmer.2

Mange med atrieflimmer er ikke diagnostisert

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert,3 og det anslås at så mange som 40 - 50 000 er udiagnostiserte,4,5,6 det vil si at man har atrieflimmer, men den er ikke oppdaget.

Atrieflimmer er et vanlig hjerteproblem, så mange som 12 % over 75 år rammes,7,8 og forekomsten øker med alder. I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.9

 

Forbered legebesøket

Hjertespesialist Wasim Zahid forteller hvordan du kan forberede legebesøket dit

Du får mest ut av legebesøkt dersom du er godt forberedt. Ikke tenk på symptomer som uvesentlige detaljer, men husk å fortelle legen din om hvordan du opplever disse.

 

Se film
Referanser:
 1.  Norsk legehåndbok. Hjerneslag og TIA. www.legehandboka.no (lastet 08.10.2019)
 2.  Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial Fibrillation as an Independent Risk Factor for Stroke: The Framingham Study. Stroke 1991;22:983–988
 3. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
 4. Björck S1, Palaszewski B, Friberg L, et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103
 5. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 6. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08
 7. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
 8. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 08.10.2019)
 9. Heeringa J, van der Kuip DA, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0395