Behandling av atrieflimmer

Ved atrieflimmer øker risiko for å rammes av hjerneslag. Hjerneslag er alvorlig og det er derfor viktig å behandle atrieflimmer så godt som mulig både for å redusere atrieflimmersymptomene og risikoen for hjerneslag.

Det er to hovedprinsipper ved behandling av atrieflimmer:

  • Redusere risiko for blodproppdannelse
  • Symptomkontroll

Redusere risiko for at blodpropp dannes

Blodfortynnende legemidler reduserer blodets evne til å koagulere. Dette hjelper til å forebygge dannelse av blodpropp i hjertes forkammer og dermed hjerneslag som en følge av atrieflimmer. Les mer om blodproppdannelse og hvorfor atrieflimmer kan gi hjerneslag.

Symptomkontroll

Redusere atrieflimmer-episoder

Hvis det er en utløsende faktor ved anfallene av atrieflimmer, kan en forsøke å unngå slike faktorer. Eksempel på utløsende faktorer kan være fysisk aktivitet, mat/alkoholinntak.

For mange er det umulig å påvirke atrieflimmeranfallene, de kan f.eks. starte når en sover. Ved å ikke røyke, spise mindre fettrik mat og trene så senkes risikoen for hjerte- og karsykdommer – som igjen kan redusere risikoen for atrieflimmer. Antallet anfall kan reduseres ved hjelp av legemiddel.

Rytmekontroll

Ved rytmekontroll tilstrebes det at den normale hjerterytmen skal gjenopprettes og beholdes. En kan da benytte medisiner, pacemaker, kateterablasjon (en forsøker å isolere de celler som gir de impulser som er årsaken til atrieflimmeren) eller elektrokonvertering (endring av hjerterytmen ved hjelp av et elektrisk støt).

Frekvenskontroll

Ved frekvenskontroll forsøker en ikke å gjenopprette normal hjerterytme, men å holde hjertefrekvensen på et normalt, lavt nivå slik at pulsen oppleves ok. Det er medisiner som senker frekvensen til hjertet.

 

Film om atrieflimmer

Professor i kardiologi om atrieflimmer

  • Hva er atrieflimmer
  • Hva er konsekvensene av atrieflimmer
  • Hvor vanlig er atrieflimmer i Norge
  • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer
Se film
Referanser:

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0395