Hvem får atrieflimmer, og hvorfor?

Årsak og risiko ved atrieflimmer

Eksakt årsak er ikke kjent, men risikoen for å utvikle atrieflimmer (hjerteflimmer) øker med alder og det er vanligere hos personer som har andre hjerteproblemer.

Typiske risikofaktorer for å utvikle atrieflimmer1

 • Høyt blodtrykk
 • Trange/tette blodårer til hjertet
 • Hjerteinfarkt
 • Hjertesvikt
 • Hjerteklaffefeil
 • Medfødt hjertesykdom, eller etter en hjerteoperasjon
 • Tobakk, stort alkoholkonsum, stress, diabetes, hypertyreose (høyt stoffskifte) og kronisk lungesykdommer

Noen kjenner ingen symptomer på sin atrieflimmer. Mens de som gjør det opplever oftest symptomer du kan lese mer om her.

Mange lever med udiagnostisert atrieflimmer

Atrieflimmer, også kalt hjerteflimmer, er en tilstand hvor hjertet i perioder ikke lengre slår i rytme. Pasienter med atrieflimmer kan ofte oppleve hjertebank og ujevn puls, men ikke alle pasienter opplever dette.

Det er et vanlig hjerteproblem, så mange som 12 % over 75 år har diagnosen, og forekomsten øker med alder. I løpet av livet utvikler ca. 1 av 4 atrieflimmer.1-3

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert4, og det anslås at så mange som ca. 40 - 50 000 er udiagnostiserte, det vil si at man har atrieflimmer, men den er ikke oppdaget.5,6,7

Ved å registrere pulsen kan man selv bidra til at atrieflimmer oppdages.

Film om atrieflimmer

Professor i kardiologi om atrieflimmer

 • Hva er atrieflimmer
 • Hva er konsekvensene av atrieflimmer
 • Hvor vanlig er atrieflimmer i Norge
 • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer
Se film
Referanser:
 1. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 15.03.2019)
 2. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S, et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
 3. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53
 4. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
 5. Björck S1, Palaszewski B, Friberg L, et.al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103
 6. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, et.al. Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 7. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0395