Bekhterevs sykdom1,2

Bekhterevs sykdom eller AS (Ankyloserende Spondylitt) er en kronisk (vedvarende) og progressiv (tiltakende) revmatisk sykdom som fører til redusert bevegelighet i bekken og/eller ryggrad.

Sykdommen kategoriseres som en autoimmun sykdom og var tidligere mest kjent for å gi en stiv og meget fremover lent ryggrad (ofte kalt bambus kolumna), men med dagens vitenskap og behandling er dette et sjeldent utfall.

Sykdomsinntensiteten er varierende, men de aller fleste kan holde sykdommen under kontroll ved tidlig diagnose, trening og riktig behandling.

I Norge er det vanligst å kalle sykdommen Bekhterevs sykdom. I England og USA er det vanligst å bruke betegnelsen "Ankylosing Spondylitis" eller forkortelsen AS.

Ankyloserende Spondylitt er et medisinsk uttrykk som forklarer utfallet av sykdommen - at ryggen stivner. Ankyloserende betyr "å forene" eller "å smelte sammen." Spondylitt betyr inflammasjon (betennelse) av ryggraden og de tilhørende senefestene. Bekhterevs sykdom fører til at ryggraden stivner på grunn av inflammasjon, som kan gi forbeninger. 

Referanser:

1. Norsk elektronisk legehåndbok https://legehandboka.no/ (lest 24.09.2019)
2. Spondyloartrittforbundet, https://www.spondylitten.no/ (lest 24.09.2019)

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INP-NOR-0058