Historikk og forekomst1,2

Bekhterevs sykdom har eksistert i mange år, den kan blant annet påvises i egyptiske mumier fra 2-4000 år f.Kr.

Arv

Undersøker man barn, søsken og foreldre (førstegradsslektninger) til personer med Bechterevs sykdom finner man at mellom 4-11 % har denne sykdommen.

Dette er mye høyere enn hva man finner blant slektninger til friske personer, men det viser også at mellom 89-96 % av Bekhterev pasientens nære slektninger ikke har Bekhterevs sykdom.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Norsk elektronisk legehåndbok https://legehandboka.no/ (lest 24.09.2019), 2. Spondyloartrittforbundet, https://www.spondylitten.no/ (lest 24.09.2019)

PP-INP-NOR-0011