Hvem rammes av Bekhterevs sykdom?1,2

Forekomsten av Bekhterevs er ikke veldig godt dokumentert, men i Norge er i underkant av 1 %  av befolkningen diagnostisert med Bekhterevs sykdom. 

Man vet at Ankyloserende Spondylitt ikke er arvelig men at man er arvelig disponert for å få sykdommen. 95% av alle som blir diagnostisert med Ankyloserende Spondylitt, har genet HLA-B27. 10% av befolkningen i Sør-Norge har dette genet, i Nord-Norge er det ca. 16% og av samer er det ca. 25%. Det høres mye ut, men bare 1 av 20 som har genet, utvikler Ankyloserende Spondylitt. På grunn av denne genetiske linken til sykdommen kan det tenkes at visse personer er arvelig disponert for sykdommen.

Antall tilfeller varierer mellom forskjellige deler av verden og i Norge mellom nord- og sør. Det tilskrives ulikheten i forekomsten av antigenet HLA-B27. Forekomsten er høyere i nord enn i sør.

Det er vanligst at sykdommen utvikles hos personer mellom mellom 18 og 40 år.

Feil i immunforsvaret

Når man har en revmatisk sykdom er det en feil i immunforsvaret som gjør at kroppen angriper seg selv (en autoimmun sykdom). For Bektherev (Ankyloserende Spondylitt) vil det si at proinflammatoriske signalstoffer binder seg til ulike molekyler blant bestemte immunceller og setter i gang en prosess som skaper og forverrer betennelse.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Norsk elektronisk legehåndbok https://legehandboka.no/ (lest 24.09.2019), 2. Spondyloartrittforbundet, https://www.spondylitten.no/ (lest 24.09.2019)

PP-INP-NOR-0011