Behandling ved blærekreft1

Behandling av blærekreft velges på bakgrunn av faktorer som:

  • svulstens størrelse
  • om svulsten har vokst inn i omliggende organer
  • eventuell spredning (metastaser)
  • pasientens alder
  • forventet livslengde 
  • allmenntilstand
  • de ulike behandlingsformenes bivirkninger og pasientens egne ønsker spiller også inn
     

For mer informasjon om behandling av blærekreft, les mer på disse lenkene: 

https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/blaerekreft/#behandling 
https://blaerekreft.no/om-behandlingen/ 
 

Referanse:
  1. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/blaerekreft/

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0270