Dannelse av blodpropp

I overkant av 1 av 1000 mennesker får årlig dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE).

Hvordan dannes en blodpropp?

En trombe som setter seg fast og tetter igjen blodtilførselen inne i et blodkar, kan være like alvorlig som en omfattende blødning. Hvis dette oppstår i en større blodåre til hjertemuskulaturen, hjernen eller lungene, vil det kunne føre til øyeblikkelig død.

I mindre blodårer, eller om tromben ikke tetter helt, vil den resultere i at organvev dør i varierende omfang. Det er dette som ligger til grunn for de fleste tilfeller av hjerteinfarkt og hjerneslag.

Hjerneslag som følge av blodpropp forsårsaker invaliditet mye hyppigere enn hjerneslag som følge av blødning. Dette til tross for at kroppen er utstyrt med forsvarsmekanismer mot trombedannelse. Noen av disse forsvarsmekanismene foregår i kar-endotelet (del av blodåreveggen) sammen med ulike komponenter i blodet (plasmafaktorer).

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0491