Dyp venetrombose (DVT)

Hvor oppstår dyp venetrombose?

Dersom du får en blodpropp i en av de store venene, kan blodproppen redusere eller stanse blodgjennomstrømningen. Blodet kan ikke strømme tilbake til hjertet som det pleier, og vil hope seg opp. Vevet i området som er rammet kan derfor bli smertefullt, rødt og hovent. En blodpropp i en av de store venene kan løsne og bevege seg inn i lungekretsløpet. Det kan utvikle seg til en livstruende situasjon.

Hva er dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli?

Dyp venetrombose er dannelse av blodbropp i de dype venene. Slike tromboser oppstår vanligvis i lår, bekken og legg, men kan også oppstå i arm- og skulderområdet. Lungeemboli er dannelse av en blodpropp i en eller flere lungearterier. LE er en alvorlig årsak til død hos både kirurgiske og ikke-kirurgiske pasienter og mesteparten av lungeemboli er assosiert med DVT i beina.

 

Gode forebyggende tiltak kan halvere risikoen for å utvikle dyp venetrombose eller lungeemboli.

  • Ulike antikoagulerende medisiner som injeksjoner eller tabletter
  • Tidlig mobilisering, beinøvelser og væsketilførsel vil være viktig for å hindre dyp venetrombose hos immobile pasienter

Dyp venetrombose og lungeemboli skal behandles så raskt som mulig.

Forebyggende behandling av dyp venetrombose og dens varighet bestemmes av din lege.

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0491