Hvordan oppdages dyp venetrombose?

Undersøkelser av dyp venetrombose

Ved mistanke om dyp venetrombose, må blodårene undersøkes nærmere.

Kontrastvæske sprøytes inn i blodet før det blir tatt et røntgenbilde. Kontrastvæske er et flytende stoff som vises på røntgenbilder. Den vil strømme inn i alle blodårene som er åpne, men vil ikke komme forbi blodproppen og dermed vises dette på røntgenbildet. Da vet legen at det er en blodpropp der.

Ultralyd er en annen måte å undersøke om det finnes blodpropper på. Ultralyd virker som et ekkolodd. Den kan se blodstrømmen i en dyp blodåre. Er det ingen blodstrøm, er det en blodpropp.

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0491