Hvor oppstår lungeemboli?

En dyp venetrombose kan løsne og vandre med blodet til hjertet, inn i høyre del av hjertet og derfra ut til lungene. Blodåren fra hjertet til lungene deler seg opp i stadig tynnere blodårer for å spre seg ut til alle deler av lungene. Til slutt blir det for trangt for blodproppen. Den setter seg fast. Det kalles lungeembolisme.

Skaden trenger ikke nødvendigvis å bli så stor, fordi det bare blir litt blod som ikke kommer fram til lungene for å få nytt oksygen. Pasienten vil oppleve kortpustethet og en skarp smerte i brystet og/eller kollaps eller besvimelse. Er blodproppen derimot stor, er lungeembolisme livsfarlig.

Proppen kan blokkere hele lungepulsåren slik at alt blodet til lungene stopper opp. Dermed får ikke blodet nytt oksygen, og blir samtidig ikke kvitt karbondioksid (CO2). Hjertet vil pumpe og pumpe for å få blodet videre, men vil ikke greie det. Kroppen får ikke blodtilførsel og personen kan dø uten behandling.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GIP-NOR-0491