Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. Hvert år får rundt 3500 norske kvinner diagnosen. De fleste som rammes er over 50 år.

Brystkreft har svært varierende forløp. Noen svulster vokser raskt, andre svulster vokser langsomt. Noen pasienter har BRCA-mutasjoner, andre ikke. Noen pasienter får spredning til andre organer i kroppen enn brystet, andre ikke.  

Utsiktene til å kurere brystkreft er gode, og de har blitt stadig bedre. Men, det er fortsatt mange kvinner som dør av sykdommen. Dette vil vi i Pfizer gjøre noe med. Vi jobber hver dag sammen med flere av verdens fremste forskere for å finne stadig bedre behandling mot brystkreft. 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

https://kreftlex.no/Brystkreft  per 20.04.2020

Kreftforeningen Norge. 2019 [updated 2019-09-02. Available from: https://kreftforeningen.no/om-kreft/senskader/fatigue-tretthet/.

PP-ONC-NOR-0166