COVID-19 RISIKOFAKTORER OG SYMPTOMER

SARS-CoV-2 er navnet på viruset som forårsaker sykdommen covid-19. Sykdommen rammer først og fremst luftveiene, men kan også ramme andre organsystemer. Smitte med SARS-CoV-2, skjer fortrinnsvis ved nærkontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene. Personer med covid-19 er mest smittsomme i 1-2 dager før symptomstart (presymptomatisk periode) og i de første dagene etter symptomstart.

TEGN OG SYMPTOMER PÅ COVID-19

Covid-19 kan gi alt fra ingen symptomer til alvorlig sykdom. I sjeldne tilfeller kan det føre til dødsfall. Vanlige symptomer ved covid-19 er luftveissymptomer og mer generelle symptomer som sykdomsfølelse, feber og muskelsmerter.   

Symptomene er noe forskjellige ved de ulike virusvariantene. Symptomene nedenfor er de mest vanlige for Omikron-varianter av SARS-CoV-2 viruset.

  • rennende nese
  • hodepine
  • slapphet/energiløshet
  • nysing
  • sår hals
  • vedvarende hoste (noen ganger)
  • feber (noen ganger)
  • tap av luktesans (sjelden)
  • kortpustethet (sjelden)

Symptomene kan forekomme alene eller i kombinasjon med for eksempel magesmerter, oppkast, diaré og forvirring. Særlig barn og eldre kan ha atypiske symptomer. 

Derfor kan det være viktig at man tar en hjemmetest/selvtest dersom man får symptomer på covid-19 og samtidig er i risikogruppe for å utvikle sykdommen. Nedenfor ser du hvilke risikogrupper som er mer utsatt for å utvikle covid-19.

Er du i risikogruppen og opplever covid-19 symptomer, ta en hurtigtest og kontakt legen din dersom testen er positiv

FAKTORER SOM ØKER RISIKO FOR UTVIKLING AV ALVORLIG COVID-19 SYKDOM

Det er flere risikofaktorer som kan øke sjansen for å utvikle alvorlig covid-19 hvis du blir smittet. Helsedirektoratet har definert risikogruppene nedenfor som ekstra utsatt for å kunne utvikle alvorlig covid-19. 

Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19, og risikoen øker eksponentielt med økende alder. Dette er en uavhengig risikofaktor og en persons risiko bør ikke kun baseres på alder. 

Dersom du er i en av risikogruppene og utvikler symptomer på covid-19, er det anbefalt at du tar en hurtigtest. Hvis testen er positiv, ta kontakt med legen din så raskt som mulig.  

Har du spørsmål, snakk med legen din

Referanse:
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0690