Årsaker til Crohns sykdom1,2

Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men man mener at sykdommen kan være forårsaket av en kombinasjon av flere faktorer:

  • Arv/genetikk
  • Immunsystemet
  • Tidligere infeksjon
  • Miljøfaktorer

Fotokilde: Reinhartsen Media (22.11.2018)

Arv

Crohns sykdom forekommer hyppigere i enkelte familier.  Sannsynligvis er det en kombinasjon av miljømessige og genetiske (i arvestoffet) faktorer som utløser sykdommen. Man tror at det er noe i miljøet som utløser betennelse hos personer som har gener som gjør dem utsatte for å få Crohns sykdom. Det at Crohns sykdom er mer vanlig i enkelte etniske grupper og ikke i andre tyder på at genetikk spiller en viktig rolle. 
Barn der begge foreldre har inflammatorisk tarmsykdom har 30% sannsynlighet for å utvikle slik sykdom selv. Dersom bare én av foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom er sannsynligheten 10%. 

Miljøfaktorer

Flere miljøfaktorer er knyttet til Crohns sykdom, men man vet ikke hvilken rolle disse faktorene spiller i sykdommen. Røyking øker risiko for å få Crohns sykdom, spesielt blant dem med en familiehistorie med Crohns. Røyking kan også forverre symptomer eller redusere effekten av behandling dersom man har fått diagnosen Crohns sykdom.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. https://nhi.no/sykdommer/magetarm/inflammatorisk-tarmsykdom/crohns-sykdom/ (lest 30.08.2022), 2. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5

PP-UNP-NOR-0482