Behandling av Crohns sykdom1,2

Det finnes ikke noen behandling som kurerer Crohns sykdom, men det finnes behandling som kan hjelpe til å holde sykdommen under kontroll.

Behandlingen tar sikte på å oppnå og å vedlikeholde perioder med bedring av sykdommen (remisjon).  I første omgang ønsker man å lindre symptomene og å redusere betennelsestilstanden. Deretter kan det gis vedlikeholdsbehandling for å opprettholde sykdomskontroll og forebygge tilbakefall, komplikasjoner og mangeltilstander. 

 Hos barn er det viktig å oppnå remisjon for å sørge for normal vekstutvikling. 

 Omtrent 30% opereres i løpet av det første året etter at de har fått diagnosen. 

Fotokilde: Reinhartsen Media (22.11.2018)
  

Oppfølging og behandling av pasienter med Crohns sykdom er en spesialistoppgave. Alle pasienter med denne sykdommen bør derfor ha kontakt med en spesialistpoliklinikk i fordøyelsessykdommer. Det er også viktig med god kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og fastlege.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. https://nhi.no/sykdommer/magetarm/inflammatorisk-tarmsykdom/crohns-sykdom/ (lest 30.08.2022), 2. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5

PP-UNP-NOR-0482