Crohns sykdom1

Crohns sykdom er en kronisk betennelsessykdom der immunsystemet angriper tarmveggen i fordøyelseskanalen. Sykdommen kan gi betennelse i hele tarmsystemet, fra munn til endetarm, men det er oftest den siste delen av tynntarmen og første del av tykktarmen som rammes. De vanligste symptomene er diaré og magesmerter. 
 

Fotokilde: Reinhartsen Media (22.11.2018)

Det er usikkert hva som forårsaker Crohns sykdom, men man tror at det er en kombinasjon av flere faktorer, både miljøfaktorer og arvelige faktorer.

Crohns sykdom forekommer gjennomsnittlig hos 1-2 av 1000 personer. Antall nye tilfeller per år er ca. 7 per 100.000 innbyggere i Norge.

Sykdommen rammer kvinner og menn i omtrent like stor grad. Crohns sykdom kan oppstå i hvilken som helst alder, men utvikles oftest hos personer i alderen 20 til 30 år. 

Crohns sykdom er en av sykdommene som går under samlebetegnelsen inflammatorisk tarmsykdom, på engelsk kalt inflammatory bowel disease (IBD). Ulcerøs kolitt er en annen sykdom i denne gruppen.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0482