Prognose ved Crohns sykdom1,2

Prognosen har bedret seg i løpet av de siste 20-30 år som resultat av bedre medisinsk og kirurgisk behandling.

Crohns sykdom følger vanligvis et mønster med gjentatt forverring/tilbakefall fulgt av en periode med bedring av sykdommen (remisjon). Mange med Crohns sykdom har lange perioder uten symptomer, men også personer som har sterke plager vil kunne ha gode perioder. Visse personer har kun mild aktiv sykdom med svak diaré og mageknip, mens andre har mer alvorlige, funksjonshindrende symptomer. Hvor i tarmen sykdommer opptrer, betennelsestyper og komplikasjoner vil påvirke prognosen. 

Det er vanlig å gå til regelmessig kontroll hos legen. Dette innebærer av og til koloskopi også. De fleste med Crohns sykdom trenger på et eller annet tidspunkt en operasjon på grunn av komplikasjoner med sykdommen, men det kan ta mange år før eventuelt er nødvendig. 

Crohns sykdom kan bli bedre dersom man slutter å røyke.

Barn som utvikler Crohns sykdom, har ofte et mer alvorlig forløp enn voksne.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. https://nhi.no/sykdommer/magetarm/inflammatorisk-tarmsykdom/crohns-sykdom/ (lest30.08.2022), 2. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5

PP-UNP-NOR-0482