Symptomer ved Crohns sykdom1,2

Plagene ved Crohns sykdom kommer og går. Sykdommen kan blusse opp i perioder for så og senere gå inn i en periode med bedring (remisjon). Mange kan ha perioder helt uten symptomer. 

PP-GEP-NOR-0665

Vanlige symptomer:

  • Diaré, med eller uten blod
  • Magesmerter
  • Oppblåsthet
  • Kvalme, brekninger
  • Nedsatt matlyst og vekttap
  • Trøtthet

Andre symptomer:

  • Øyebetennelse (som kalles «skleritt») kan forekomme på ett eller begge øynene
  • Symptomer i endetarmen, oftest sprekkdannelse, sår, unormale forbindelser mellom tarmen og andre organer (som kalles «fistler»), infeksjoner samt innsnevring av analåpningen kan inntreffe, hver for seg eller i kombinasjon

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. https://nhi.no/sykdommer/magetarm/inflammatorisk-tarmsykdom/crohns-sykdom/ (lest 30.08.2022), 2. Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016; 2: 12-5

PP-UNP-NOR-0482