Hva er nevropatisk smerte?

Nevropatisk smerte er smerte som oppstår på grunn av skade i nerver eller hjerne

Skaden kan være både i perifere nerver og i nervevevet i sentralnervesystemet, og kan være oppstått som følge av en lang rekke skadelige påvirkninger. Både kirurgi, vevsskader, skader av knokler, diabetes, alkoholmisbruk, medikamenter, kreftsykdom, nevrologiske sykdommer og blodåresykdommer kan gi nevropati, i tillegg til en lang rekke andre sykdommer og skader.

Vevsskade
Vevsskade fører til aktivering av nervefibre som leder smertesignaler til hjernen. Nevropatisk smerte skiller seg fra smerter som oppstår ved vevsskade ved at det ikke er nødvendig med noen smertefremkallende stimuli. Videre kan man etter skade på nerver få en overfølsomhet i huden, slik at ting som tidligere ikke utløste smerter, nå vil gjøre det. Som eksempel kan nevnes smerter ved berøring av et spesielt område.

Fantomsmerte
Et spesielt eksempel på nevropatisk smerte er pasienter som har fått amputert en kroppsdel. De kan i etterkant få vondt i den delen av kroppen som ikke lenger er til stede. Videre kan enkelte som har vært utsatt for en alvorlig skade i en kroppsdel, få kroniske smerter i denne delen av kroppen som følge av at nerver er skadet.

Symptomer
Smertene kan være stikkende, brennende, sviende, skjærende, kriblende, krampelignende eller gi en nummenhetsfølelse. De kan være mer eller mindre konstante, eller de kan komme helt plutselig, det som noen beskriver som ”lynsmerter”.  Lynsmerter er av sekunders varighet med svært varierende frekvens, ofte utstrålende. Tidspunkt for utvikling av nevropatisk smerte etter skade varierer sterkt. De fleste smertetilstander utvikles etter få dager og evt. uker, men de kan også utvikles etter måneder.
 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell