Min smerte app

Smerter er vanskelige å leve med. App'en "Min smerte" kan gjør det litt lettere.

Smerte er en individuell opplevelse. Det betyr ikke at du er alene - tvert imot. Omtrent 1,5 millioner mennesker i Norge lider av kroniske smerter.

Med "Min smerte" app’en kan du enkelt få tilgang til informasjon om ulike typer smerter og praktiske hjelpemidler. På den måten kan du få hjelp til å få bedre kontroll over din smerte, slik at den kan bli lettere å leve med. Smerter kan ikke alltid fjernes helt. Men de kan lindres med medisinsk og annen behandling. De kan bli lettere å leve med hvis du har kunnskap om grunnen til dine smerter og hva som kan forverre den.

Fremfor alt er det en stor fordel å holde smertene på et nivå som du kjenner slik at man unngår angst for smertegjennombrudd eller liknende som hindrer deg i å leve et normalt liv.

 

Last ned "min smerte" fra App Store eller Google Play.

 

Referanse:
Folkehelserapporten 2014, www.fhi.no 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell