Hva er smittsom hjernehinnebetennelse?

Smittsom hjernehinnebetennelse er en sjelden, men alvorlig sykdom.
Det finnes ulike typer hjernehinnebetennelse, men overordnet kan sykdommen inndeles i to typer:

Hjernehinnebetennelse som skyldes et virus

Det er den vanligste typen, er mindre alvorlig, og går typisk over av seg selv uten behandling. Personer med denne formen for hjernehinnebetennelse observeres likevel for å utelukke at det er snakk om hjernehinnebetennelse som skyldes bakterier.

Hjernehinnebetennelse som skyldes bakterier

Vanligvis når man snakker om smittsom hjernehinnebetennelse mener man hjernehinnebetennelse som er forårsaket av meningokokkbakterier (Neisseria meningitides).

Friske personer i alle aldre kan ha meningokokker i halsen i flere måneder uten å vite om det, og kan smitte andre. Man regner med at ca 10% av befolkningen er friske smittebærere av smittsom hjernehinnebetennelse. Det er særlig barn under fem år (30 %) og ungdom mellom 15 og 25 år (30 %) som rammes. 

En meningokokkinfeksjon smitter fra en person til en annen ved direkte kontakt eller ved dråpesmitte, dvs. gjennom hosting, nysing, kyssing, deling av flasker og glass, og lignende. Det antas at det må relativt store dråper spytt til for overføring av smitte.

Sykdommen smitter bare ved tett sosial omgang, som for eksempel i familier, mellom kjærester, eller ved ”høy-risiko atferd”. Slik atferd er f.eks. når man er i tett samvær med andre mennesker over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter og lite søvn, som ved russefeiring, festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og liknende.

Man behøver normalt ikke være redd for smitte i vanlige forsamlinger, i klasserom, på offentlige transportmidler eller lignende.

De færreste som blir smittet vil utvikle sykdom, men hos noen få kan bakteriene komme over i blodet, og da kan det oppstå hjernehinnebetennelse og/eller blodforgiftning.

Begge deler er alvorlige tilstander som kan utvikle seg ekstremt raskt, og i løpet av svært kort tid kan den smittede bli livstruende syk, falle i koma eller i verste fall dø.

Siden sykdommen kan utvikle seg i løpet av få timer er det viktig å kontakte lege raskt hvis du har mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse.

Hvis du ikke kan få tak i en lege straks, skal du ringe 113.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

Meningokokksykdom - FHI, oppdatert 23.06.2020

PP-UNP-NOR-0288