Behandling av smittsom hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse må behandles på sykehus, og behandlingen må starte så tidlig som mulig da den kan utvikle seg livstruende bare i løpet av få timer.

Hensikten med behandlingen er å stoppe infeksjonen og stanse utviklingen av komplikasjoner.
Smittsom hjernehinnebetennelse behandles med høye doser antibiotika tilført direkte i blodet.

Hvis den ikke behandles raskt er det stor risiko for at pasienten dør eller får varige mén. Kommer behandlingen i gang tidlig nok kan sykdommen nesten alltid helbredes.

Dersom det er andre syke i nærmiljøet til pasienten med påvist smittsom hjernehinnebetennelse, må det vurderes behandling også av disse.

Hvis du har den minste mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse skal du kontakte lege, legevakten eller ringe 113.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0288