Impotens / Erektil dysfunksjon

Impotens er et kjent problem og kan ha ulike årsaker. 


Hos noen menn skyldes ereksjonsproblemer en skade, sykdom eller hormonforstyrrelser. Noen legemidler kan gi impotens som en bivirkning. I tillegg kan følelser spille en rolle, og stress og depresjon kan føre til problemer med ereksjonen.
Impotens kan være tilfeldig og forbigående, men det kan også være et tegn på underliggende sykdom. 
Det er derfor viktig at du snakker med legen din dersom du opplever ereksjonsproblemer.

Hva er impotens?

Den medisinske betegnelsen for impotens er erektil dysfunksjon. Ereksjonsforstyrrelse eller ereksjonsproblem er også vanlige betegnelser på begrepet impotens.

Erektil dysfunksjon er en vedvarende manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er god nok til å gjennomføre et samleie.

Impotens kan være tilfeldig og forbigående og påvirket av forskjellige ytre faktorer som virker inn på mannens liv. For eksempel kan stress eller forbigående depresjon ha stor innvirkning både på seksuell lyst og -evne. Dersom ereksjonsproblemet vedvarer kan ereksjonssvikten være et symptom på underliggende sykdom. Flere vanlige lidelser kan forårsake erektil dysfunksjon.
Det at ereksjonen svikter skyldes normalt ikke manglende følelser, lyst eller kjærlighet. Det betyr heller ikke at du ikke er i stand til å få orgasme, utløsning og barn. Til tross for dette er det ikke uvanlig at erektil dysfunksjon fører til uheldige spenninger i et parforhold.

Tilstanden rammer 5% av alle 40-åringer, 10% av 50-åringene og 20-25% av de over 65 år. Det finnes studier som viser langt høyere forekomst av erektil dysfunksjon.

Symptomer på impotens

Hvordan symptomene oppleves er forskjellig fra mann til mann og avhengig av hvordan sexlivet ditt var før du opplevde erektil dysfunksjon. Det kan være stivheten eller ereksjonens varighet, eller begge deler, som påvirket. Det kan også være tidsintervallene mellom ereksjonene som endres, altså den såkalte refraktærperioden som er tidsintervallet mellom to utløsninger som endres og blir plagsomt lang.

Utilfredsstillende ereksjonsevne kan ha negativ innvirkning på en manns liv. Selvtilliten påvirkes ofte fordi man føler man mister sin mandighet og identitet. Dette kan medføre at en distanserer seg fra partner, familie og venner og at det skapes unødige spenninger og konflikter med andre. Det er derfor viktig at man får forståelse for hvorfor erektil dysfunksjon oppstår, og at man ikke er alene om problemet. Du bør derfor snakke med din lege om impotens.

Hvordan oppstår ereksjonsproblemer?

Ereksjonsproblemer skyldes at penis ikke får tilført tilstrekkelig blod til å bli hard. Denne reduserte blodtilførselen kan ha flere årsaker. Tidligere antok man at ereksjonssvikt oftest hadde en psykologisk årsak eller at det var en del av den normale aldringsprosessen. Alderen har en viss betydning, men problemet er ikke en naturlig følge av at man blir eldre.

 

Les mer om:

PP-GEP-NOR-0860