Aterosklerose (åreforkalkning)

Åreforkalkning er avleiringer av kolesterol på innsiden av arteriene

Avleiringene gir utbuling (plakk) og økt stivhet i åreveggen. Åreforkalkning er vanligvis en langsom prosess som kan starte allerede i tenårene. Hos enkelte kan prosessen akselerere og gi hjerteinfarkt eller slag allerede i ung alder. Eksakt  hva som starter prosessen er uklart. Man tror at den begynner på steder der det har oppstått en skade i blodåreveggens innerste sjikt. Dette sjiktet kalles endotelet og er følsomt for høye kolesterolverdier, høyt blodtrykk, sigarettrøyking og høye blodsukkerverdier m.m.

Arterier er blodårer som frakter blod fra hjertet og ut i kroppen. I disse arteriene kan det oppstå fettavleiringer. Avleiringene starter ofte på steder der arterien deler seg eller der karveggen er noe skadet. Plakk er en betegnelse på en stor masse fettavleiringer som dannes ved at kolesterol "graver" seg i blodåreveggen. Høyt nivå av kolesterol og andre fettstoffer i blodet påskynder åreforkalkningsprosessen i blodårene. Blodårene blir trange, og det blir vanskeligere for blodet å passere. Etter hvert øker risikoen for at det dannes en blodpropp (trombe), som kan tette blodåren helt. Dersom denne blodproppen sitter i en av hjertets kransarterier får man et hjerteinfarkt.

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864