Hjertesvikt

Hjertesvikt kjennetegnes ved at hjertets pumpeevne er nedsatt slik at hjertet ikke lenger klarer å forsyne kroppen med nok oksygen

Årsaker til hjertesvikt
Den vanligste årsaken til hjertesvikt er et eller flere tidligere gjennomgåtte hjerteinfarkt slik at deler av hjertemuskelen er ”død”. Dette fører til dårligere pumpefunksjon og derav følgende redusert blodforsyning ut til kroppen.

Høyt blodtrykk som ikke er tilfredsstillende behandlet vil føre til at hjertet må jobbe mot økt motstand. Dette kan medføre at hjertemuskelen over tid blir tykkere. Hjertets blodårer klarer etter hvert ikke å levere nok blod til den fortykkede hjertemuskelen. Dette kan føre til hjertesvikt.

Feil ved en eller flere av hjertets fire klaffer er en annen viktig årsak til hjertesvikt. Hjerteklaffene sørger for at blodet hele tiden beveger seg i riktig retning. Ved klaffefeil kommer blodet enten ikke fort nok videre (trang klaff) eller lekker tilbake. Pumpingen blir ineffektiv, og resultatet blir hjertesvikt.

Kardiomyopati er en sykdom som rammer selve hjertemuskelcellene. Det finnes mange undergrupper av kardiomyopati. Årsaken kan være genetisk. Dette er den vanligste årsak til hjertesvikt hos unge mennesker.

Sjeldnere årsaker til hjertesvikt er betennelse i hjertemuskelen, ubehandlede rytmeforstyrrelser og stoffskiftesykdommer. Medfødte hjertefeil kan også gi hjertesvikt. Det samme kan alvorlig blodmangel (anemi) og langvarig alkoholmisbruk.

Symptomer på hjertesvikt
Tungpustethet er den vanligste plagen ved hjertesvikt. Når hjertets pumpeevne avtar blir mer blod værende igjen i blodårene i lungene. Dette medfører at trykket i blodårene blir høyere og væske kan sive ut i lungevevet. Dette gir pustebesvær. Noen hoster i forbindelse med hjertesvikt. Dette kan skyldes selve sykdommen eller være en bivirkning av medisinene.

Hovne bein er også en vanlig plage. Væskeansamlinger i kroppen (ødemer) kan være resultatet av svekket pumpeevne i hjertet. Væske samler seg i bena og i indre organer som for eksempel i leveren.

Et annet vanlig symptom ved hjertesvikt er hjertebank. Den vanligste rytmeforstyrrelsen er forkammerflimmer (atrieflimmer) med rask og uregelmessig puls. Dette kan gi ubehag som brystsmerter og økte pustevansker.

Væskeopphopning eller redusert matlyst kan medføre vektendringer. Væskeansamlinger (ødemer) kan medføre rask vektøkning i løpet av noen få dager og ved hjertesvikt bør du derfor veie deg regelmessig. Manglende matlyst vil over tid kunne føre til avmagring (sjeldent og kun ved alvorlig hjertesvikt).

Hjertesvikt kan også gi symptomer som magesmerter, kvalme og svimmelhet.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864