Hva er triglycerider (TG)?

Triglycerider er ikke kolesterol, men en annen form for fett.

 

Kroppen benytter triglycerider som energilager i fettcellene. Triglycerider kommer fra maten, men kan også produseres i kroppen når vi tar inn mer energi enn vi bruker. Både karbohydrater og proteiner i overskudd omdannes av kroppen til fett. Høye verdier av triglycerider finnes hovedsakelig hos overvektige og hos diabetikere. Det er uklart om triglycerider er en direkte risikofaktor for hjerte- og karsykdom eller bare en markør for andre risikofaktorer.

Les mer om triglyceridverdier

 
 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0864