Hvem er mest utsatt for å få lungebetennelse?

Lungebetennelse kan ramme personer i alle aldre, men er særlig vanlig hos personer med svekket immunforsvar.

De eldste og yngste får oftest lungebetennelse1

  • Små barn under to år, fordi deres immunforsvar ikke er fullt utviklet
  • Eldre, fordi deres immunforsvar gradvis svekkes. Risikoen for å bli smittet øker allerede i 50-årsålderen, med en markant økning etter fylte 65 år

Risikoen for å få lungebetennelse øker også hvis man har andre underliggende tilstander som hjerte- og karsykdom, diabetes, lungesykdommer som kols og astma, eller et nedsatt immunforsvar for eksempel på grunn av cellegift, kortisonbehandling med tabletter, HIV, aids, eller ulike kreftsykdommer.

Hvis du røyker er du også mer utsatt, og hvis du har hatt sykdommen tidligere.

Er du er 65 år eller eldre, eller tilhører en annen av risikogruppene, bør du vurdere å vaksinere deg.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1. www.lhl.no/lungesykdommer/lungebetennelse/ Lest 05.08.2020

PP-VAC-NOR-0121