Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for pasient

ATTR-CM pasientbrosjyre

Brosjyre for pasienter og pårørende til pasienter med hjerteamyloidose (PP-VYN-NOR-0181)

Brukerveiledning - Hvordan dryppe med dråpestøtten

Praktisk brukerveiledning - Hvordan dryppe med dråpestøtten

Brosjyre Materiell for pasient

Dyp venetrombose og lungeemboli

Hefte til pasient om dyp venetrombose og lungeemboli. PP-GEP-NOR-0074

Brosjyre Materiell for pasient

Jeg og metastatisk brystkreft

Brosjyre med tips og råd til deg som lever med metastatisk brystkreft (PP-ONC-NOR-0011)

Brosjyre Materiell for pasient

Kreftrelatert fatigue - årsaker og anbefaling

Brosjyre med årsaker og anbefalinger ved kreftrelatert fatigue (PP-ONC-NOR-0146)

Brosjyre Materiell for pasient

Smittsom hjernehinnebetennelse

Brosjyre om smittsom hjernehinnebetennelse (PP-VAC-NOR-0119)