Har jeg migrene?

Ta migrenetesten

Dersom du tror du har migrene, kan det være lurt å tenke gjennom disse spørsmålene før du kontakter lege.

I løpet av de siste tre månedene, har du opplevd noen av følgende symptomer sammen med din hodepine?

Kvalm, brekninger eller uvel mage?
Lys sjenerer deg (på annen måte enn når du ikke har hodepine)?
Hodepinen begrenser mulighetene dine til å arbeide, studere eller utføre nødvendige gjøremål?

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INT-NOR-0078