Hva er migrene?

Migrene er en hodepinelidelse som kjennetegnes ved sterk hodepine og gjentatte anfall.

De fleste tenker på migrene som en type hodepine, men migreneanfall er mer enn bare hodepine. Ved migrene oppleves også andre symptomer, som i mange tilfeller påvirker funksjonsevnen like mye som selve smerten. Disse symptomene kan være kvalme, oppkast, lysskyhet, lydskyhet, syns- eller tale- forstyrrelser (se aura).

Det finnes forskjellige typer migrene. Det er vanlig å skille mellom migrene med aura og migrene uten aura. Aura er synsforstyrrelser, taleforstyrrelser eller sensoriske symptomer (som påvirker sansene) som kommer før hodepinen. Omtrent 10-20% av migrenepasienter opplever aura. Synsforstyrrelsen kan arte seg som tapt synsfelt, en lys prikk i synsfeltet, eller synsflimmer. Aura utvikles vanligvis i løpet av 5-20 minutter, og varer mindre enn enn 60 minutter. Aurafasen kommer hos de fleste rett før hodepinen.

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INT-NOR-0078