Migrene opptrer som anfall

Mellom anfallene er pasienten frisk, men under migreneanfall kan både hodepine og ledsagende symptomer være svært plagsomme og påvirke funksjonsevnen. Det er svært varierende hvor ofte en migrenepasient har anfall.


Typiske tegn:

  •  Hodepinen som oppleves ved migreneanfall er oftest konsentrert på den ene siden av hodet.
  • Den kan være bankende, av moderat til sterk intensitet og kan skifte side under anfallet.
  • Av og til føles smerten i hele hodet.

Varighet:

 Et ubehandlet migreneanfall varer fra 4 timer til 3 døgn. Plagene kan bli så sterke at det ikke er mulig å utføre daglige gjøremål. Det er vanlig å være sterkt plaget av kvalme og oppkast, og mange er følsomme for både lys og lyd under anfall. Mange opplever at plagene blir forverret av sterke lukter. Fysisk aktivitet vil ofte forverre hodepinen. Pasienter med migreneanfall føler gjerne behov for å ligge i et mørkt og stille rom under migreneanfall. Søvn kan ofte hjelpe mot anfallet.

 Mange migrenepasienter opplever at lidelsen reduserer livskvaliteten og gir fravær fra skole eller arbeid. De påvirker også pasienten mulighet til å delta i helt vanlige daglige aktiviteter.

Noen har få og moderate anfall mens andre kan ha kraftige anfall som varer inntil flere dager.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INT-NOR-0078