Hvordan påvises migrene?

Diagnose settes på grunnlag av en pasients beskrivelse av symptomene.

Legen bruker ikke spesielle tester for å påvise migrene.

For å beskrive symptomene kan det være nyttig å bruke hodepinekalender.

Symptomer

Typiske tegn ved migrene er at hodepinen er ledsaget av:

  • kvalme/oppkast
  • lysskyhet
  • lydskyhet

Andre viktige kjennetegn er at  hodepinen varer i 4-72 timer,  og at smerten er ensidig, pulserende, av moderat eller sterk intensitet og at den forverres ved fysisk aktivitet.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INT-NOR-0078