Vil du vite mer om migrene?

Her finner du korte informasjonsfilmer om migrene.

Filmene er utarbeidet i samarbeid med Anne Christine (Tine) Buckley Poole. Dr. Poole er allmennlege med spesiell interesse for pasienter med migrene og andre hodepinetilstander. 

      
Diagnose migrene - PIN koden

Klikk på bildet for å se film.

 

Triggerfaktorer - Hva utløser migrene?

Klikk på bildet for å se film.

   

Migrenesymptomer

Klikk på bildet for å se film.

    

Hva karakteriserer migrene?

Klikk på bildet for å se film.

    

Om migrene

Klikk på bildet for å se film.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-INT-NOR-0078