Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er ofte en langvarig eller kronisk tilstand

En av tre i Norge rammes av kroniske smerter. Dette er den høyeste forekomsten i Europa. Konsekvensene er store for pasientenes livskvalitet og for samfunnet. Kroniske smerter defineres oftest som smerte med varighet på minst 3-6 måneder eller mer.

Vanlig smerte har den funksjonen at den varsler om mulig skade i kroppen. Dette er ikke tilfelle ved nevropatisk smerte, som er kjent for å være mer intens og plagsom for den det gjelder.

Nevropatisk smerte kalles også den ”mystiske eller uforklarlige smerten”, fordi det kan være vanskelig å forstå årsaken til smerten. I disse tilfellene bør lege kontaktes for videre undersøkelse.

Hvordan snakke med legen din om smerte 

Se kort film om symptomer på nevropatiske smerter:

Se kort film om hvordan smerter kan oppleves og hvordan du kan forberede legebesøket. (39 sek)

 

Lær mer om nevropatisk smerte:

PP-GEP-NOR-0866