Årsaker til nevropatisk smerte

Hvordan oppstår nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er en form for smerte som oppstår på grunn av skade i nervene enten perifert (langt ute) i kroppen eller sentralt (i ryggmarg/hjerne). Nervene kan bli skadet som følge av infeksjoner eller betennelser i nervene, akutte skader etter ulykke eller operasjon, ved at nerver kommer i klem eller på grunn av irritasjon i skjelett eller bindevev, eller ved nedsatt blodtilførsel. 

Eksempel på tilstander som kan føre til nevropatiske smerter:

Kroniske tilstander

Nevropatisk smerte kan oppstå i forbindelse med kroniske tilstander som:

 • Diabetes
 • Kreft
 • HIV-infeksjon
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Alkoholisme
 • Rygg-, ben- og hofteproblemer

Senfølger

Nevropatisk smerte kan oppstå som senfølger etter:

 • At nervene har kommet i klem (entrapment)
 • Skiveutglidning i korsrygg som kan gi kroniske korsryggsmerter
 • Hjerneslag
 • Herpes zoster-infeksjon/Helvetesild
 • Ryggmargsskader (eksempelvis etter bilulykke)
 • Operasjoner, som kan gi skade på nervene
 • Større skader (traume)  som kan gi knusningsskader 
 • Amputasjoner (fantomsmerter)
 • Kreftbehandling (stråling og cellegift)

Andre tilstander

Andre typer nevropatisk smerte kan være:

 • Vulvodyni (smerter i underlivet)

 

Les mer om nevropatisk smerte:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell