Hva er polynevropati?

Nervesystemet består av sentralnervesystemet som er hjernen, den forlengede marg og ryggmargen, og det perifere nervesystemet, som er nervene som forlater hjernen eller ryggmargen og går ut i kroppen.

Polynevropati betyr at de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) leder nervesignaler dårlig, det vil si at de ikke fungerer som de skal. Polynevropati kalles også perifer nevropati. 

Symptomer på polynevropati (perifer nevropati):

De første symptomene på polynevropati er oftest nedsatt følelse i huden.  Ved polynevropati i føttene kan det føles som å ha puter under føttene, noe som kan medføre ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger, gjerne i hender og føtter. 

Et annet symtpm kan være nedsatt leddsans, som vil si at man kan få problemer med bevegelse, og bli ustø og bruke muskler og ledd «feil». 

Senere i sykdomsforløpet kan polynevropati gi gradvis økende lammelser. Lammelsene starter ofte lengst nede i beina og medfører problemer med å gå på tærne eller hælene. 

 

Årsaker til polynevropati (perifer nevropati)

Utvikling av polynevropati kan ha mange ulike årsaker. Ofte utvikles lidelsen som følge av en annen sykdom eller tilstand.

Dette kan være:

  • diabetes (type 1 eller type 2)
  • alkoholmisbruk
  • stoffskiftesykdommer
  • vitaminmangel (vitamin B12)
  • kreftsykdommer
  • leddgikt.

 

Det finnes også kronisk polynevropati, som er en arvelig lidelse. I mange tilfeller det ikke mulig å finne en underliggende årsak til utvikling av polynevropati. 


Les mer om diabetes nevropati her. 

 

 

 

 

 

Lær mer om nevropatisk smerte:

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0866