Min smerte app

Hjelpemiddel for få bedre kjennskap til egen smerte

Med "Min smerte" app’en kan du enkelt få tilgang til informasjon om ulike typer smerter og praktiske hjelpemidler. På den måten kan du få hjelp til å få forståelse for din smerte, noe som kan bidra til at den kan bli lettere å leve med. 

Smerter kan ikke alltid fjernes helt. Men de kan lindres med medisinsk og annen behandling. De kan bli lettere å leve med hvis du har kunnskap om grunnen til dine smerter og hva som kan forverre den.

Beskriv din smerteopplevelse for legen din

Hvis du kjenner og forstår din smerte, kan den bli lettere å leve med. Ved hjelp av smertetesten i app’en, som består av en rekke enkle spørsmål, kan du beskrive din smerteopplevelse. Din lege kan bruke resultatet av testen til å vurdere om det handler om nervesmerter, som skal behandles på en annen måte enn andre typer smerter. Ta med resultatet fra smertetesten og vis legen din.

Hvor vondt må det gjøre?
Du kan beskrive smertenivået som du mener er til å holde ut, og som gjør det mulig for deg å gjøre hverdagsting som å jobbe, sove osv. Informasjonen i appen kan din lege bruke til å vurdere riktig behandling. 

Smertedagbok

App’en inneholder en dagbok hvor du kan registrere dine smerter. Informasjonen du registrerer kan gi en oversikt som du kan bruke, evt sammen med din lege, til å finne frem til hva som utløser smertene elller gjør dem verre. 

I dagboken kan du enkelt registere hvordan smerten er i starten av behandlingen, hvor kraftige smertene er, hvilken medisin du bruker, når og hvordan du sover, hvor mye du er i bevegelse osv. Du kan se resultatene som kurver over en periode på f.eks. en uke eller en måned.

Resultatene kan du sende på e-post eller skrive ut og ta med til din lege.

Referanse:
 
 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0866