Nøytropeni

er en tilstand hvor antallet nøytrofile (en type hvite blodceller) i blodet er lavere enn normalt.


Hva består blod av?

Blodet består av to hoveddeler: blodceller og plasma. Plasma er den væsken som blodcellene flyter rundt i. Blodcellene består av røde blodceller, hvite blodceller  og blodplater. Det finnes flere typer hvite blodceller og nøytrofile granulocytter er den vanligste typen. Nøytrofile granulocytter kalles ofte bare nøytrofile.

Nøytrofile

Nøytrofile er en type hvite blodceller som utgjør 50-75% av de hvite blodcellene i kroppen. 
De danner kroppens hovedforsvar mot sykdomsfremkallende stoffer, slik som for eksempel bakterier. Nøytrofile utgjør førstelinjen i det immunforsvaret vi er født med og er derfor viktig for å bevare en god helse. Nedsatt mengde nøytrofile kan føre til alvorlige infeksjoner. 

Kroppen beskytter seg selv ved å produsere et stort antall nøytrofile som omgir og ødelegger bakterier, soppceller og andre stoffer som ikke hører til i kroppen. Dersom en person har færre nøytrofile enn det som normalt, har denne personen en tilstand kalt nøytropeni. 

 

Tegn og symptomer på nøytropeni


Hovedtegnet på nøytropeni er stadige infeksjoner som gir ulike symptomer, inkludert:

  • Nøytropeni i kombinasjon med feber - kroppstemperatur på 38°C eller mer, kalles febril nøytropeni
  • Trøtthet og mangel på energi
  • Frysninger og skjelving
  • Svetting
  • Hovne lymfekjertler
  • Influensalignende symptomer
  • Kroppsverk eller smerter
  • Sår hals
  • Ytterligere symptomer avhengig av årsaken til infeksjonen

Infeksjoner kan spres raskt i kroppen og kan i noen tilfeller lede til en livstruende tilstand kalt blodforgiftning. I tillegg til noen av symptomene nevnt ovenfor, kan blodforgiftning føre til raskt hjerterytme og rask pust. Blodforgiftning krever øyeblikkelig legehjelp, sykehusinnleggelse og behandling. 

Å stille diagnosen ved nøytropeni
Nøytropeni diagnostiseres vanligvis ved en blodprøve hvor man måler antall nøytrofile i blodet. Nøytropeni skal behandles av infeksjonsleger/i spesialisthelsetjensten. '

Årsaker til nøytropeni
Årsaken til nøytropeni kan være økt ødeleggelse av nøytrofile, nedsatt produksjon av nøytrofile eller feil som oppstår under utviklingen (differensieringen) av blodcellene. 

Sykdom: 
Nøytropeni kan oppstå som følge av sykdom, blant annet ved sykdommer i beinmargen, ved blodsykdommer og ved enkelte infeksjoner. 

Det fins også enkelte sjeldne tilfeller av medfødt nøytropeni. 

Legemiddelbruk:
Bruk av enkelte legemidler kan føre til nøytropeni. 
Eksempler på legemidler som kan gi nøytropeni er legemidler som brukes i kreftbehandling (cytostatika) og legemidler som brukes til behandling av HIV-infeksjon.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0867