Psoriasis

Takket være forskning forstår vi stadig mer om psoriasis. Psoriasis er ikke en sykdom kun i huden, den grunnleggende årsaken er feil  i kroppens immunforsvar.

Vår vanligste hudsykdom

Psoriasis, fra det greske psora som betyr skurv og kløe, er en kronisk hudsykdom som rammer cirka 2-3 prosent av befolkningen i vår del av verden. Omtrent 120 000-150 000 nordmenn har psoriasis.1,3

Psoriasis er like vanlig hos kvinner som hos menn, og kan bryte ut i alle aldersgrupper. Det er vanligst å bli syk i 15- til 30 årsalderen, og halvparten av de med psoriasis får sykdommen før de er 30 år.2,3

Sykdom med mange ansikter

Psoriasis opptrer vanligvis i perioder med plager og perioder der man kan oppleve å være symptomfri. De vanligste symptomene er hudforandringer med rødhet, kløe og flass. Mindre vanlig er prikker, blemmer og flekker uten flass i hudfolder.

Sykdommen opptrer individuelt forskjellig og kan variere fra svært mild til sosialt hemmende. Hovedandelen av psoriatikere har milde symptomer, andre kan oppleve  moderat til alvorlig psoriasis som krever oppfølging hos spesialist i hudsykdommer.

At sykdomsbildet varierer, skyldes også at det finnes en rekke ulike former psoriasis.

Endret oppfatning av psoriasis

Forskning har vist at det grunnleggende problemet er i kroppens immunsystem og ikke "bare" en feil i huden.

Forstyrrelsen i immunsystemet fører til skadelige inflammatoriske prosesser.  At psoriasis er koblet til feil i immunsystemet, innebærer at sykdommen kan ramme ikke bare huden, men også andre organer i kroppen.

Noen psoriatikere kan utvikle leddsymptomer og bør undersøkes nærmere av en spesialist i leddsykdommer med tanke på psoriasisartritt.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Cato Mørk, Mehmet Özek, Astrid Klopstad Wahl, Psoriasis og psoriasisartritt – er sydenopphold behandling eller velferdstilbud?  Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 60–2, 2. Psoriasis- og eksemforbundet, http://www.hudportalen.no/Psoriasis (lest 30.08.2022), 3. Psoriasis - Verdt å vite for deg som har Psoriasis, Sykepleierforbundet, utgave 2021, https://www.nsf.no/sites/default/files/groups/subject_group/2021-04/psoriasisheftet-2021.pdf (lest 30.08.2022)

PP-UNP-NOR-0478