Årsaker til psoriasis

Arvelige faktorer i kombinasjon med utløsende, ytre faktorer er sannsynligvis den vanligste forklaringen på at psoriasis oppstår. Ytre faktorer som kan utløse sykdommen er f.eks. infeksjoner, hudskader, stress-hormonelle årsaker, røyking, psykiske belastninger og depresjon.

Psykosomatisk

Psykiske faktorer kan påvirke autoimmune sykdommer som psoriasis, muskel- og skjelettsykdommer, diabetes og allergi.

Betennelser

Infeksjoner i kroppen kan bidra til psoriasisutbrudd.

Ytre påvirkning av huden

Psoriasis kan utvikle seg på et område der hud er blitt skadet, for eksempel ved kloring, kutt eller forbrenning.

Sollys oppfatter de fleste pasientene at gir en bedring, men omtrent 5-10 % påvirkes negativt, spesielt personer med lysømfintlig hud.

Livsførsel 
Det er sammenheng mellom røyking og utvikling av psoriasis og alvorlighetsgrad av psoriasis.

Mangel på mosjon, usunn kost, røyking og alkoholbruk har generell negativ innvirkning på helsen.

Legemidler
Enkelte medikamenter kan føre til et forverret sykdomsbilde.

Arv har stor betydning
Hvis en av foreldrene har sykdommen, er det høyere risiko for at barnet rammes, og dersom begge foreldrene har psoriasis, er risikoen enda høyere. En kan ha anlegg for sykdommen uten at den bryter ut.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Psoriasis- og eksemforbundet, http://www.hudportalen.no/Psoriasis (30.08.2022)
Psoriasis - Verdt å vite for deg som har Psoriasis, Sykepleierforbundet, utgave 2021, https://www.nsf.no/sites/default/files/groups/subject_group/2021-04/psoriasisheftet-2021.pdf (30.08.2022)

PP-UNP-NOR-0478