Livskvalitet og psoriasis1,3

Psoriasis kan påvirke mye i  livet, alt fra utseende og selvbilde til økonomi og intimitet. Hos de med psoriasis som opplever redusert livskvalitet relateres det ofte til psykososiale forhold. Psoriatikere kan oppleve å utsettes for stigmatiserende holdninger på grunn av sitt ”psoriasisutseende”. Jevnlige stigmatiserende hendelser kan gjøre at psoriatikerne isolerer seg fra omverdenen.1,3

Hvordan psoriasis påvirker livskvaliteten avhenger selvsagt ofte i stor grad av sykdommens alvorlighetsgrad.

Minst 70 prosent av dem som får psoriasis anslås å ha mindre problemer som ikke behøver å få så stor betydning for livskvaliteten.

Dersom hudproblemene er mer utbredt og påtagelige, kan det ta tid å lære seg å leve et godt liv med psoriasis.

Et problem for mange kan være at omgivelsene har dårlige kunnskaper om psoriasis og reagerer negativt på de synlige hudforandringene. Det finnes blant annet en helt ubegrunnet redsel for at psoriasis skal smitte. Slike feilaktige forestillinger og andre negative holdninger kan påvirke selvtilliten hos den som har psoriasis.

Mer kunnskap er nødvendig

Økt kunnskap om psoriasis i befolkningen kan gjøre livet enklere for personer med sykdommen. Hverdagen påvirkes også av at behandlingene med bl.a. salver, kremer og lysbehandling tar tid.Å dele erfaringer med andre i samme situasjon kan være en god hjelp. Det kan skje i diskusjonsgrupper f.eks. på nett. Hos bl.a. pasientorganisasjonen kan man finne ulike muligheter for en slik utveksling av erfaringer.  

Å mestre psoriasis1,3

Psoriasis-utslettet varierer i gode og dårlige perioder, og selvsagt fra person til person. Psoriasis kan påvirke hverdagslivet. Pasientens egenbehandling, erfaring og rutine kan i stor grad påvirke problemløsning og mestringsfølelse. Å ha fokus på god kunnskap om egensituasjon, gode rutiner, tilpasse seg endringene, følge opp behandling og opprettholde en så normal hverdag som mulig er vanligvis gode råd.

Psoriasis- og Eksemforbundet gir utfyllende informasjon om det å leve med psoriasis

Informasjonshefte fra Sykepleierforbundet

Verdt å vite for deg som har psoriasis

Økt kunnskap og god behandling kan forhindre stress som kan forverre utslettet.

Det finnes ingen kur som helbreder psoriasis varig, men det finnes gode behandlingsformer og egenbehandling som kan redusere plagene betydelig.  

Barn og ungdom

For ungdom er det kanksje ekstra viktig å delta i det sosiale liv. Det er viktig å opprettholde en god selvfølelse og ikke isolere seg. Hjelp til gode rutiner og følge opp behandlingen for å redusere utslettet kan være med på å øke mestringsfølelse.

Det er også anbefalt å holde ungdom aktiv, med tilpasset trening og følge en sunn livstil for å danne et godt grunnlag og god rutine fremover.

For barn er selvsagt fysisk kontakt og aksept også viktig og det kan være problematisk ved mye synlig psoriasis. Det er viktig med informasjon til omgangskrets, barnehage og skole om sykdommen og god informasjon om at psoriasis ikke kan smitte.

 Det kan gå mye tid til stell og behandling, noe som kan føre til en forsterket sykeliggjøring. Det er viktig å la barnet forstå og takle sykdommen på best mulig måte.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Psoriasis- og eksemforbundet, http://www.hudportalen.no/Psoriasis (lest 30.08.2022), 3. Psoriasis - Verdt å vite for deg som har Psoriasis, Sykepleierforbundet, utgave 2021, https://www.nsf.no/sites/default/files/groups/subject_group/2021-04/psoriasisheftet-2021.pdf (lest 30.08.2022)

PP-UNP-NOR-0478